Na osnovu ukazane potrebe TRING d.o.o. Complete Engineering Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta: 1. Mašinski tehničar za rad u CAD/CAM odjelu – 2 izvršioca 2. Mašinski/Elektro tehničar za rad na odjelu za proizvodnju elektronike – 1 izvršilac 3. Radnik u Hemijskom odjelu PCB – 2 izvršioca 4. Radnik u odjelu PCB (sito štampa) – 2 izvršioca Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: Za poziciju broj 1: 1. SSS, završena mašinska škola 2. Poznavanje rada na računaru 3. Poželjno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika Za poziciju broj 2: 1. SSS, završena mašinska ili elektrotehnička škola 2. Poznavanje rada na računaru 3. Poželjno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika Za poziciju broj 3: 1. SSS, završena hemijska ili druga srednja škola tehničkog smjera 2. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 3. Poželjno poznavanje rada na računaru 4. Poželjno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika Za poziciju broj 4: 1. SSS, završena hemijska ili druga srednja škola tehničkog smjera 2. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 3. Poželjno poznavanje rada na računaru 4. Poželjno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika Pored ispunjenih opštih i posebnih uslova, kandidat treba da posjeduje sljedeće vještine: 1. Odgovornost 2. Organizacione sposobnosti 3. Inicijativnost 4. Samostalnost u radu 5. Sposobnost prilagođavanja timskom radu Vaše prijave s biografijom ( CV ) možete poslati na e-mail posao@tring.ba ili iste možete dostaviti lično na adresi : TRING d.o.o., Lejlekuša bb, Gračanica, svakim radnim danom u periodu od 8:00-16:00 sati. Rok za prijavu je 23.08.2017. godine. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj 035/700-200.

15.8.2017 13:07:00